3 results for tag: formación


La Fundació Bofill demana que es revisi el Pla d’Educació Digital i proposa 15 mesures per impulsar un aprenentatge més efectiu i reduir la bretxa digital

Amb aparells, connectivitat, orientacions i capacitacions bàsiques no n'hi ha prou perquè la digitalització millori l'educació. Calen dissenys pedagògics que ajudin a docents i centres a utilitzar les tecnologies amb metodologies actives i competencials. També suport per a l'alumnat, més hores de tutoria i més mentors. Són algunes de les mesures que proposa la Fundació Bofill mitjançant l'informe 'Educació Híbrida: Com impulsar la transformació digital de l'escola', elaborat per Miquel Àngel Prats i Elena Sintes amb les aportacions de 10 experts en digitalització educativa. La Fundació planteja 5 grans objectius i 15 mesures ...

Avantatges i desavantatges de l’estudi a distància

Estudiar a distància, a la majoria dels casos, no és un capritx o una "comoditat", és una NECESSITAT. La raó d'aquesta afirmació ve donada perquè entre el col·lectiu de persones amb discapacitat i mínima o nul·la mobilitat, és l'única oportunitat que tenen qui desitja estudiar, millorar el seu nivell cultural i aspirar a una major autoestima. Per a aquells qui l'estudiar de forma presencial no els és possible a causa de la seva escassa o nul·la possibilitat de desplaçament, per viure a un nucli aïllat, no disposar de mitjans adaptats per desplaçar-se o no ser accessible el centre d'estudis al qual poder acudir, etc., l'estudiar a ...

Com millorar l’ensenyament a distància

Actualment és cada vegada més habitual que hi hagi universitats o escoles de postgrau que imparteixin les seves assignatures a distància, oferint la possibilitat d'estudiar a aquells alumnes que, per absència de mobilitat o autonomia, per una ubicació geogràfica aïllada, a causa de barreres arquitectòniques i sense centres d'estudi adaptats, no poden assistir presencialment a les classes. És una forma d'ensenyament que difereix de la tradicional, ja que el professor ha d'estar capacitat per a mantenir un ritme de comunicació online fluid i transmetre coneixements a través de dispositius electrònics. Auxilia des dels seus orígens (1952) ...