Codi ètic


El Codi Ètic de l’Associació, estableix els estàndards de conducta personal i professional que han de complir els membres de l’associació.

Al Igual que en la resta de les delegacions nacionals de EFPA, en EFPA Espanya s’estableix un Comitè Deontològic que s’encarrega d’avaluar aquells casos d’incompliment del Codi Ètic i altres casos en què es qüestioni la conducta dels membres de l’Associació.

L’Associació vetlla perquè tots els seus membres compleixen els estàndards esmentats en el codi Ètic, per així millorar l’opinió que tenen els clients, el sector de serveis financers i el públic en general.

Auxilia Ensenyament a Distància està adherida, des de maig del 2003 , al Codi Ètic i consta entre la relació d’Associacions que compleixen els requisits exigits.

Codi ètic i de conducta per les ONG