Fes-te voluntari


En Auxilia apreciem tots els gestos de suport. T’oferim l’oportunitat de donar pas a la teva solidaritat i fer-te sentir que formes part activa d’un gran projecte.

Pots col·laborar en
Ensenyament

Necessitem persones sense límit d’edat ni sexe que, amb els seus estudis, formació i experiència professional, vulguin oferir els seus coneixements a persones amb discapacitats físiques que per diferents motius no poden estudiar.

No és necessari ser professor titulat. A les àrees de ciències o lletres, idiomes, història o geografia, arts o qualsevol altre tema formatiu, tens l’oportunitat d’ensenyar.

I pots fer-ho des d’on vulguis, amb la freqüència de comunicació que acordis amb “el teu alumne” i aprofitant els teus moments disponibles.

Pots col·laborar en
Administració

Unes poques hores teves setmanals ens poden ajudar molt a mantenir l’ordre a la nostra variada documentació.

Pots col·laborar en
Comptabilitat

Els nostres ingressos i despeses són transparents i d’ells informem mensualment a l’organisme comptable d’Auxilia nacional. La gestió d’aquells és senzilla i està informatitzada, però cal fer-la…

Pots col·laborar en
Recursos econòmics

Buscant-los a través de les subvencions que ofereixen les convocatòries oficials i privades, i de les empreses i entitats solidàries que tenen un valor social afegit (RSE i RSC).

Pots col·laborar en
Comunicació

Necessitem voluntariat expert en comunicació perquè cuidi de mantenir activa i al dia la nostra web, facebook i les xarxes socials.

 

CONTACTA AMB NOSALTRES PER INFORMAR-TE