Mecenatge empresarial


Si ets una empresa o entitat amb Responsabilitat Social Empresarial (RSE) o Corporativa (RSC), pots ajudar-nos. Col·labora amb nosaltres!

Al món de les ONG, entitats i associacions que tenen com a objectiu una acció social, són coneguts els enunciats de “Responsabilitat Social Empresarial“ (RSE) i el de la “Responsabilitat Social Corporativa” (RSC) que s’entenen com la contribució i el compromís que lliurement adquireixen algunes empreses cap a la societat amb la finalitat de que aquesta millori la seva qualitat de vida.

El seu objectiu primari persegueix el que, gràcies a les millores en les condicions laborals dels seus treballadors en l’empresa s’aconsegueixi un bon clima de treball, i com a conseqüència una major rendibilitat en la producció i la competitivitat.

Però un altre dels seus objectius apunta cap al suport a les “Causes Humanitàries” siguin aquestes ambientals o socials. Una empresa que destina una part dels seus beneficis a una d’aquestes causes, adquireix davant la societat una millor imatge i un major reconeixement públic.

A Auxilia ens agradaria comptar amb la vostra col·laboració: l’ensenyament de les persones amb discapacitats físiques per aconseguir la seva inclusió normalitzada a la societat.

Es pot fer mitjançant aportacions econòmiques o amb materials relacionats amb l’ensenyament: ordinadors, llibres d’estudi, aplicacions informàtiques, equips tècnics d’ajuda per comunicar-se, etc.

Nosaltres publicarem la vostra col•laboració solidària a la nostra web esperant que, de forma recíproca, quedi constància d’Auxilia a la vostra.

 

CONTACTA AMB NOSALTRES PER A UNA COL·LABORACIÓ

 

Ja col·laboren amb Auxilia EAD