Mecenatge empresarial


Si ets una empresa o entitat amb Responsabilitat Social Empresarial (RSE) o Corporativa (RSC), pots ajudar-nos. Col·labora amb nosaltres!

En el món de les ONG, entitats i associacions que tenen com a objectiu una acció social, són coneguts els enunciats de “Responsabilitat Social Empresarial“(RSE) i el de la “Responsabilitat Social Corporativa” (RSC) que s’entenen com la contribució i el compromís que lliurement adquireixen algunes empreses cap a la societat amb la finalitat que aquesta millori la seva qualitat de vida.

El seu objectiu primari persegueix millorar les condicions laborals dels seus treballadors, aconseguint un bon clima de treball, i en conseqüència una major rendibilitat en la producció i la competitivitat.

Però un altre dels seus objectius apunta cap al suport a les “Causes Humanitàries” siguen aquestes ambientals o socials. Una empresa que destina una part dels seus beneficis a una d’aquestes causes, adquireix davant la societat una millor imatge i un major reconeixement públic. Et proposem algunes idees.

Estimular i fomentar les iniciatives dels empleats.

  • Aportar 1 euro mensual de la seva nòmina
  • Destinar la recaptació d’una jornada de les màquines de café
  • Col·laborar amb els Projectes d’AUXILIA en curs
  • Celebrar un esmorzar festiu (aniversari, sant, familiar) amb una col·lecta solidària
  • Organitzar un Sorteig o una Tómbola els beneficis de la qual vagin destinats a AUXILIA
  • I tantes i tantes propostes que poden sorgir fruit de la iniciativa i imaginació…

Patrocinar un Esdeveniment o Campanya a benefici d’AUXILIA.

Nosaltres donarem a conéixer i farem difusió en la nostra pàgina web, del nom de l’empresa col·laboradora esperant que, de forma recíproca, quedi constància d’Auxilia a la seva pàgina.

 

 

CONTACTA AMB NOSALTRES PER A UNA COL·LABORACIÓ

 

Ja col·laboren amb Auxilia EAD