Qui som


Coneix Auxilia

 

Auxilia és una associació essencialment de voluntariat creada a Barcelona en 1952, d'àmbit nacional, sense ànim de lucre, que té com a objectiu i mitjançant activitats concretes, la inclusió social i cultural de les persones amb discapacitats físiques.

Està inscrita en el Ministeri de l'Interior i registrada amb el nº 10.322 i en el IMSERSO amb el nº 126. Col·laboradora del Ministeri d'Educació i Ciència en la promoció cultural d'adults (1971). Membre de COCEMFE, Federació ECOM i Confederacions locals.

Declarada d'Utilitat Pública per acord del Consell de Ministres de 31 de maig de 1974 i posteriorment per Ordre INT/1941/2006, del 24 de maig, del Ministeri de l'Interior, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat n° 145 de 19 de juny de 2006.

 

“Cal tenir fe en el que fem i fer-ho amb entusiasme”

 

MISSIÓ

Proporcionar ajuda i suport per aconseguir la plena inclusió en la societat de les Persones amb Diversitat Funcional.

VISIÓ

Oferir-los els mitjans i el suport per aconseguir la seva inclusió social i cultural. Incentivar les seves pròpies “capacitats” per augmentar la seva autonomia, capacitat de decisió i participació.

VALORS

Honestedat, solidaritat, responsabilitat, humanitat, llibertat religiosa i política, iniciativa, transparència, compromís, respecte i justícia.

AUXILIA ENSENYAMENT A DISTÀNCIA (EAD)

Forma part d'Auxilia com una de les seves quatre Coordinacions Generals. Està vinculada directament al seu Consell Directiu i participa amb veu i vot en les assemblees generals i en les reunions convocades per Presidència.

El seu àmbit d'actuació abasta tot el territori nacional.

 

 

Orígens i evolució
de l'Ensenyament en Auxilia

 

MARGUERITE RIVARD

“Cursos d'Ensenyament” amb l'objecte de formar culturalment a malalts que, a causa de la seva pròpia discapacitat i la falta de mitjans d'autonomia, no tenien possibilitat d'accedir als centres normalitzats d'estudi.

Auxilia “arriba on altres no arriben”

En 1952, Barcelona, PIERRE DEFFONTAINES, director de l'Institut Francès i coneixedor de la labor d'Auxilia a França, va rebre la petició d'un malalt tuberculós de la Ciutat Sanitaria de Terrassa per estudiar francès en el propi hospital.

La comunicació entre alumne i professor es va iniciar per l'únic mitjà escrit llavors existent: el correu postal. L'acceptació d'aquesta petició va constituir el primer embrió de “Ensenyament per correu” d'Auxilia a Espanya.

Gràcies a la iniciativa de la seva esposa, Mme. DEFFONTAINE, que s'implica en aquest projecte, Auxilia instaura aquesta forma d'ensenyament en altres regions espanyoles, molt especialment en hospitals i sanatoris.

La petició d'una mare de Barcelona que va sol·licitar a Auxilia el que el seu fill, que no podia accedir a una escola a causa de la seva discapacitat, pogués estudiar a la seva pròpia casa, va motivar la creació del denominat “Ensenyament a domicili”.

El menor ús del correu postal, la informàtica, internet, les xarxes socials i la millora de l'accessibilitat als centres d'estudi, ha anat reduint aquesta modalitat d'ensenyament a uns pocs casos puntuals.

En l'actualitat, aquesta activitat es denomina “Ensenyament a Distància” i s'impulsa a través d'una Coordinació que, amb seu a Barcelona, cuida d'organitzar i coordinar tot l'entramat de relacions entre l'alumnat i el professorat.

 

 

Lluís Martí

En Auxilia aquest nom fa present a un dels primers impulsors del voluntariat a Catalunya. Amb una gran personalitat, obstinació i dedicació, va orientar i organitzar el voluntariat donant-li una estructura adequada perquè la seva labor fos el més eficaç possible.

De la seva iniciativa va partir la formació de l'Ensenyament a domicili d'Auxilia.

Entre la seva història personal podem veure que va formar part en la creació de la Fundació ECOM, la Federació Catalana de Voluntariat Social, va col·laborar amb l'associació CONEX, va ser president del Voluntariat Europeu i va rebre a títol pòstum la “Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya”.

 

AJUDA’NS AMB LA TEVA APORTACIÓ