Com millorar l’ensenyament a distància

Actualment és cada vegada més habitual que hi hagi universitats o escoles de postgrau que imparteixin les seves assignatures a distància, oferint la possibilitat d’estudiar a aquells alumnes que, per absència de mobilitat o autonomia, per una ubicació geogràfica aïllada, a causa de barreres arquitectòniques i sense centres d’estudi adaptats, no poden assistir presencialment a les classes. És una forma d’ensenyament que difereix de la tradicional, ja que el professor ha d’estar capacitat per a mantenir un ritme de comunicació online fluid i transmetre coneixements a través de dispositius electrònics.

Auxilia des dels seus orígens (1952) ha mantingut aquest tipus d’Ensenyament adaptant-se, al llarg del temps, als mitjans de comunicació que faciliten i milloren la relació entre alumnat i professorat. Ens sembla doncs indicat que exposem una sèrie de consells i recursos sobre com optimitzar l’Ensenyament a Distància.

CINC CLAUS IDÒNIES que ha de tenir presents tot Voluntari – Professor d’Ensenyament a Distància d’Auxilia

Tant si en la teva vida professional ets docent d’una escola, institut o universitat, professional en el món laboral, o persona que, pels seus estudis, experiència i coneixements domines una temàtica, et recomanem que tinguis en compte els següents consells per a millorar sense problemes l’eficàcia del teu ensenyament i gestionar la comunicació amb el teu alumnat.

1.- Regularitat al distribuir els continguts. L’efectivitat i rapidesa amb la qual distribueixes els continguts –ja siguin tasques, anotacions o proves- és fonamental perquè el procés d’aprenentatge dels alumnes sigui productiu. No hi ha res més frustrant per a un estudiant que haver d’esperar durant dies al fet que li arribi el material d’estudi o les respostes i correccions dels seus treballs. Això retarda i dificulta l’aprenentatge.

2.- La freqüència de la comunicació. La freqüència de comunicació amb el teu alumne/a l’heu d’establir de comú acord, sigui quin sigui el termini que determineu. Deuràs doncs respectar aquest termini i només quan vegis que la resposta del teu alumne es demora, et comunicaràs amb ell recordant-li que estàs a l’espera de rebre els seus treballs. No has d’oblidar que tractaràs amb persones amb dificultats físiques, ingressos hospitalaris, moments depressius, descoratjament, cansament, etc. i això comporta algunes vegades irregularitats i retards en les respostes.

És llavors quan has d’actuar més com a amic que com a professor. Interessa’t per la seva situació, anima’l i digues-li que continues confiant en ell i que esperes que, quan es recuperi, podreu continuar treballant. Si veus que la seva resposta s’allarga més del que cal, insisteix amb afecte i no deixis d’animar-lo. Has d’entendre que els seus contratemps l’afecten més dels que t’afecten a tu els teus.

I si veus que passat un temps prudencial no reacciona, comunica’t amb Auxilia (enseadistancia@auxilia.es) exposant el cas. Auxilia actuarà per a normalitzar la situació de la qual estaràs degudament informat/a.

3.- Facilitar mitjans audiovisuals. L’ensenyament a distància limita la capacitat d’expressió del professor, ja que no pot interactuar amb el seu alumne amb la mateixa facilitat que ho faria presencialment en una aula. Per a compensar aquesta limitació, és convenient que facis ús d’elements visuals, com vídeos o imatges sobre la matèria que estàs impartint. D’aquesta manera, li podràs oferir alternatives d’estudi perquè comprengui millor el temari. I si tens l’ocasió de comunicar-te amb ell visualment (vídeo – conferencia) molt millor. L’efecte de la distància es redueix enormement i l’eficàcia dels estudis augmenta. D’altra banda, aquest mètode millora enormement l’aprenentatge d’idiomes.

4.- Avaluar-lo regularment. Per a mantenir a cada alumne connectat amb la teva assignatura i evitar que perdi concentració i interès degut a la distància, has d’anar posant-li a prova amb regularitat. Pots utilitzar principalment l’Email o el WhatsApp per a enviar-li tests i valorar ràpidament els resultats que obtinguis. És un bon mètode per a saber en quins punts del temari l’alumnat fluixeja i poder reforçar-lo en les teves pròximes classes.

5.- Mantenir contacte personalitzat per correu. El fet que no tinguis un tracte presencial amb el teu alumne té el risc de convertir les teves classes en impersonals i apàtiques; l’alumne es pot sentir menys motivat amb una assignatura si veu que no te cap mena de tracte personal amb el docent que la imparteix. Per a evitar-ho, és convenient que li enviïs correus electrònics personalitzats, instant-li que pregunti els seus dubtes, comentant-li la nota de l’últim examen i oferint-li recomanacions acadèmiques. Es tracta d’una inversió de temps necessària perquè l’alumne no se senti aïllat amb l’ensenyament a distància i es trobi més còmode durant el procés d’aprenentatge en línia.

Al mateix temps interessa’t per la seva persona, la seva família, el seu entorn, les seves amistats, les seves aficions, les seves aspiracions… Amb això aniràs creant uns llaços d’amistat i confiança que es reforçaran amb el pas del temps.

Seguint aquests passos, podràs oferir al teu alumnat una experiència d’ensenyament a distància completa, didàctica, social i interactiva que no tindrà res a envejar a l’ensenyament tradicional.

No oblidis el lema que ens distingeix: “AUXILIA OFEREIX ENSENYAMENT I AMISTAT”

 

Auxilia

COORDINACIÓ D’ENSENYAMENT A DISTÀNCIA