Estimulació Cognitiva – despertar les “capacitats” de la persona

ESTIMULACIÓ COGNITIVA – despertar les “capacitats” de les persones

L’estimulació cognitiva és, sobretot, una manera d’activar les capacitats de les persones. És innegable que, amb el pas del temps la memòria es deteriora i mentre unes persones pateixen aquest fet amb més rapidesa, unes altres la conserven. Això s’evidencía quan, reunides persones de tercera edat una d’elles pregunta “us recordeu de…?”. Les reaccions van des de les que recorden el fet fins a les que el tenen “apagat” en l’arxiu de la memoria.

Aquesta situació amaga el perill de que, a una certa edat i davant la repetició de la situació plantejada, algú pensi que és irremeiable aquesta deterioració. I el que és pitjor: que ja és inútil lluitar per a mantindre la memòria el més activa possible. Un perill que pot afectar l’estat emocional de la persona que es veu desplaçada i incapaç de connectar-se amb el seu entorn familiar o amical.

L’estimulació cognitiva, afortunadament estesa en l’actualitat, ajuda a frenar aquesta situació de lenta deterioració i és una forma d’alentir aquestes situacions. La seva aplicació personalitzada i ajustada a les capacitats actives de cada persona, aconseguirà els millors resultats

I per a la persona amb discapacitat?

Igual que el descrit anteriorment, en l’àmbit de les persones amb discapacitats, és vital l’estimulació de “les seves capacitats”. Contràriament al que pot pensar-se, “les tenen”. Pot molt bé que no siguin precisament les físiques, però és innegable que les seves preferències i objectius són com els de qualsevol ésser humà. És que la seva “discapacitat física” ha de ser un motiu per a no desenvolupar-les?. És que han d’excloure’s de totes les activitats per les quals senten i tenen preferència i interès?. Afortunadament ens arriben notícies dels èxits esportius, artístics o intel·lectuals de persones que pateixen una discapacitat i que demostren tot el contrari. Vagin com a exemple, Miguel Ángel Pérez Tello, Susana Herrera i Antonio Delgado (atletisme), Vincent van Gogh i Henri Matisse (pintors), Stephen Hawking (matemàtic), Ludwig Van Beethoven (compositor), Steve Wonder (cantant) o JC Sheitan Tenet (tatuador). La llista és àmplia…

Aquestes persones, i les moltíssimes que podem trobar en altres diverses activitats, són un exemple de superació. Tenien una disfunció, però això no els va impedir desenvolupar “les seves altres capacitats”.

Ningú té “cero” capacitats. Tots i totes tenim, en major o menor escala i malgrat les minusvalideses, un arxiu de “coses que podem fer”.

 I com dur-ho a terme?

Promovent, mitjançant una estimulació cognitiva personalitzada, activitats que desperten les “capacitats” que estan “aparcades” en la ment de tota persona. Y animant-la al mateix temps per a convèncer-la de que, malgrat el minvament d’algunes de les seves facultats físiques, sensorials o intel·lectuals, és una persona “útil”.

Una observació important

Cal no oblidar que les preferències dels éssers humans són diferents i que no totes les estimulacions capten per un igual a cada persona. El repte consisteix en trobar “quina activitat desperta el seu interès i l’estimula activament”. I una bona solució pràctica és la d’oferir un ampli ventall de possibilitats. D’aquesta manera, molt probablement cada persona trobarà aquella que més s’identifica amb els seus gustos.

Hi ha moltes activitats manuals simples com el “collage”, “acolorir” i les “*mandalas”; artístiques com la “pintura, el dibuix, la fotografia”; literàries “poesia, contes o relats”, o de pur entreteniment. Altres requereixen de més capacitat intel·lectual, com la investigació a través d’internet, numèriques, creatives, concursos on – line, etc.

I no oblidar que…

És important promoure per a cada persona, una activitat a la qual pugi accedir per les seves pròpies capacitats. De no fer-ho així i malgrat les nostres bones intencions, podem abocar-la a la decepció, i encara més greu, a la frustració.

En mans de les entitats i organismes que treballen amb aquests col·lectius està el desenvolupament de l’estimulació cognitiva. AUXILIA està convençuda que “tots tenim capacitats” i entre els seus programes d’activitats culturals podem trobar les seves contínues propostes de participació.