AUXILIA celebra el 70é aniversari de labor a Espanya

AUXILIA celebra el seu 70é Aniversari de labor a Espanya.

Un 70é Aniversari d’existència que commemora amb satisfacció. Des de 1952, treballa per un objectiu: aconseguir la màxima inserció social i cultural de les persones amb discapacitats físiques i malalties de llarga duració.

El seu fundador, Mr. Pierre Deffontaines, no suposava que el seu altruista oferiment per a ensenyar francès a un malalt tuberculós de la Residència Sanatorial de Terrassa tindria tanta continuïtat. No obstant això, aquesta iniciativa va fructificar i s’ha estès per Espanya. Actualment les seves Delegacions cobreixen àmpliament el territori nacional. Les activitats en el camp de l’Oci i Temps lliure, l’Ensenyament a Distància i l’Atenció Integral de la persona, conformen la seva oferta.

La labor de Auxilia es recolza principalment en el seu Voluntariat, els Col·laboradors econòmics i un equip de Professionals.

Totes les Delegacions i la Fundació de Auxilia a Espanya, celebren amb satisfacció aquest 70é Aniversari i re aviven la seva obstinació per a continuar col·laborant. En conclusió, Auxilia continua viva, forta, animada i disposada a continuar fent realitat el seu Lema: “Cal tenir fe en el que fem i fer-ho amb entusiasme”

Per tant, només ens resta felicitar a Auxilia per aquests 70 anys esperant poder continuar celebrant amb entusiasme la seva tasca a favor de les persones amb discapacitats físiques.