LES ACTIVITATS SOCIO-EDUCATIVES de la Delegació d’AUXILIA Barcelona

Les activitats SOCIO – EDUCATIVES de la Delegació d’Auxilia Barcelona confirmen ser un mitjà eficaç d’integració de la persona.

Aquestes activitats d’Auxilia Barcelona van adreçades a adults amb discapacitats físiques o amb pluri-discapacitats, la majoria dels quals tenen necessitat d’ajuda d’una tercera persona. Es planifiquen a través del projecte d’Oci i Temps Lliure tenint en compte les preferències i els interessos de les persones participants i amb la finalitat d’afavorir la seva inclusió cultural i social. Al mateix temps, fomenten el desenvolupament de les seves capacitats i autonomia, reivindiquen els seus drets, milloren la seva qualitat de vida i afavoreixen la sensibilització de la ciutadania.

Amb la participació de l’equip de voluntariat, es creen espais adreçats a la persona utilitzant l’escolta activa i tenint en compte les seves preferències i interessos. Busquem promoure la reflexió i la presa de decisions personals i les relacions interpersonals. Fomentem el coneixement i la transformació de l’entorn a través de l’acció comunitària, creant així mateix xarxa amb les entitats i serveis del territori. Amb això fomentem la integració de la persona en les activitats normalitzades, i contribuïm a la sensibilització i defensa dels drets de la societat cap a les persones amb discapacitats.

Entenent que la discapacitat és una característica més de la persona i no l’única que la defineix, i per tant treballem per a fugir del capacitismo, una forma de discriminació basada en el privilegi i sobrevaloració d’unes capacitats sobre unes altres. També estem en contra la reificació de la persona, el paternalisme i la infantilització. Som conscients de que no podem donar resposta a totes les seves problemàtiques, però sí que podem millorar aspectes de la seva vida. I ho fem per mitjà de l’augment de la seva autoestima, promovent les seves habilitats personals i socials i estimulant la seva curiositat sobre les temàtiques culturals, artístiques i lúdiques. Som un punt de suport, tant per a les persones beneficiàries directes de la nostra acció, com per als seus familiars, generant un sentiment de pertinença amb Auxilia i una motivació per anar superant els obstacles que es presentin.

Lobjectiu primordial de la integració de la persona és que les propostes siguin amenes, enriquidores, rehabilitadores i inclusives, i aconsegueixen cobrir un ampli ventall de facetes culturals, lúdiques, artístiques, educatives, emocionals i socials. Paral·lelament, organitzem concursos: poesia, relats, mandalas, collages, fotografia, dibuix, etc. estimulant la seva creativitat com a vehicle d’expressió de les seves emocions. I sobretot reconeixem i valorem la seva participació en els projectes mitjançant premis i diplomes.

Les activitats porten implícits valors amb els quals estem compromesos, treballant transversalment els articles de l’Agenda 2030 de la ODS. Concretament la salut i el benestar, l’educació de qualitat, la igualtat de gènere, la reducció de les desigualtats, unes ciutats i comunitats sostenibles, el consum, la producció responsable, l’acció voluntària i la Pau, la justícia i les institucions sòlides.

En relació amb la nostra contribució a la sensibilització i defensa dels drets de les persones del nostre col·lectiu, treballem amb escoles mitjançant el projecte d’APS (Aprenentatge i Servei en la Comunitat). L’objectiu és rebre el suport del jovent en necessitats concretes, transmetent-los coneixements i valors humans per tal d’assimilar una realitat que solen desconèixer. Això permet que, com a agents d’inclusió social, aquesta siguin portadors de conscienciació per a la resta de companys, amics i familiars. Treballem en xarxa amb diverses entitats i amb la resta de la ciutadania, a través d’accions concretes en el territori, buscant canviar una mirada present errònia i estereotipada per una altra coneixedora i inclusiva.

El calendari de les activitats es consensua amb les persones destinatàries de la nostra acció, utilitzant els recursos del territori i els d’altres entitats relacionades directament amb el nostre col·lectiu. Entre elles incloem les institucions, l’administració, els centres cívics, etc., i els propis espais de la nostra entitat. Les activitats solen realitzar-se els dissabtes al matí i de manera puntual els diumenges. Fem visites guiades a museus, exposicions, també passejades per zones emblemàtiques de la ciutat i participem en mostres socials, fires relatives al voluntariat o a la discapacitat, actes reivindicatius i festes populars del districte.
En la nostra seu, es duen a terme tallers de manualitats i cine-fòrum combinats amb xerrades que imparteixen persones expertes en temàtiques relacionades amb la discapacitat o d’interès general. Volem destacar les dues festes anuals que tradicionalment es celebren: la Festa d’Estiu i la del Nadal.

També s’organitzen sortides de jornada completa fora de la ciutat, utilitzant vehicles adaptats i visitant poblacions o centres d’interès turístic i cultural. En tots els casos es visiten anticipadament aquests espais (museus, restaurants, etc), per tal d’a assegurar que els mateixos no presentin barreres arquitectòniques.

L’equip de persones voluntàries que participa en aquestes activitats fa la formació anual del CBA (Curs Bàsic de AUXILIA) comptant amb els/les voluntaris/àries referents com a punt de suport. També es duen a terme les reunions de seguiment del Pla de Voluntariat i l’anàlisi i l’avaluació de cada activitat.

La figura de la persona voluntària és l’essència de l’entitat, tant per la seva aportació personal, com per la formació en valors que rep i que després transmet com a agent de canvi social.

Susan Simón (T.S d’Auxilia Barcelona)