AUXILIA – ENSENYAMENT A DISTÀNCIA – CONCURS CULTURAL

AUXILIA Ensenyament a Distància (EAD) sempre ha tingut, des dels seus orígens i com un dels seus objectius, la inserció CULTURAL de les persones amb discapacitats físiques. De fet, tota persona d’aquest col·lectiu, sense distinció de raça, creença o sexe que, per motiu de la seva pròpia discapacitat, la falta de mitjans de mobilitat, l’absència de centres d’ensenyament adaptats propers al seu lloc de residència, de matéries d’estudi d’acord amb els seus objectius o de persones que altruistament puguin ajudar-la per conseguir el seu objectiu educacional, pot demanar ajuda.

Auxilia EAD, seguint el protocol establert per a concretar i definir la petició realitzada, ofereix gratuïtament el material d’estudi que necessita el/la nou/nova alumne/a, i posa a la seva disposició el professorat voluntari adient a la matèria que vol estudiar. A part de la tasca de seguiment i coordinació que Auxilia EAD exerceix sobre cada cas d’ensenyament, és vital la comunicació que l’alumnat i el professorat mantenen entre si al llarg dels estudis, una comunicació que pretén, a més a més, establir entre totes dues parts uns llaços d’amistat. Actualment i en un alt percentatge, aquesta comunicació es fa en línia i per mitjà de videoconferències.

La Coordinació d’Auxilia EAD està sempre oberta per atendre tota consulta que rebi, tant de l’alumnat com del professorat i predisposada a solventar les dificultats d’estudi que puguin sorgir.

UN PAS MÉS CAP A L’ENSENYAMENT UNIVERSAL: ELS CONCURSOS EDUCATIUS EN LÍNIA

Les metodologies actuals de comunicació han motivat a Auxilia a promoure un programa educatiu, àgil, proper i estimulador de les “capacitats de totes les persones del col·lectiu que atén”, un concurs ON LINE.

Des de l’any 2021 i adaptat al curs escolar, publica mensualment els fascicles d’aquest Concurs que es distribueix gratuïta i lliurement als seus associats i a totes les entitats i centre vinculats amb aquest col·lectiu que desitgin participar del mateix. De fet, està obert de manera universal, i pensat especialment per les persones amb discapacitats físiques que viuen un tant aïllades en els seus domicilis i en les persones que es troben situades en residències assistides.

L’experiència viscuda fins al present i el fet de voler afavorir la màxima participació de concursants, han motivat que aquest Concurs s’editi a dos Nivells: Bàsic i Superior. Amb això s’aporten temàtiques senzilles unes i de major nivell unes altres, amb lo qual cada persona pot decidir el nivell en el que vol participar.

Tant el llançament dels qüestionaris (un mensual) com les respostes dels participants, es realitzen via telemàtica. Cada trimestre, un jurat qualifica i avalua els treballs rebuts per a cada nivell. Les tres persones de cada grup (Bàsic i Superior) que aconsegueixen la màxima puntuació, reben el premi en metàl·lic establert a les Bases del Concurs.

Finalitats del Concurs

1.- La principal: estimular les “capacitats” que tota persona té sigui quin sigui el seu estat físic. Les qüestions que es plantegen en tots dos nivells obliguen a “indagar”, “investigar”, “buscar” respostes a través de pàgines web, escrits, consultes a terceres persones, articles especialitzats o en imatges i programes educatius, les respostes correctes a les preguntes plantejades.

2.- Els camps de les matèries són amplis i diversos i abasten, tant les matemàtiques, com la geografia, la història, la literatura, l’art, la música, la pintura, l’esport, l’entreteniment, la lògica, etc…

3.- Arrel de les preguntes que es plantegen, de les matèries que tracta cada full de concurs i de la labor dels participants per presentar la resposta adient, Auxilia EAD no fa una altra cosa que promoure la cultura de manera atractiva, amena, investigadora i àgil. Cada resposta porta aparellat un treball de consulta, càlcul o indagació. Podem definir aquest concurs com una formació des del més «pur entreteniment cultural».

4.- L’esperit competitiu que es crea en aquest Concurs i el desig d’aconseguir cada participant la màxima puntuació, ve recompensat pels premis en metàl·lic, si bé cal assenyalar que totes les persones participants reben, de la Coordinació d’Ensenyament a Distància, una distinció especial atès que Auxilia valora sempre l’esforç i interès.

Per a accedir al concurs cal que, tota persona inclosa en aquest col·lectiu, sol·liciti rebre la informació. Pot fer-ho adreçant-se a: enseadistancia@auxilia.es

(AUXILIA: associació per a la inserció social i cultural de les persones amb discapacitats físiques i malalties de llarga durada)