FUNDACIÒ ACCENTURE: ofereix gratuitament la seva plataforma d’ensenyament: FUNDAULA

FUNDAULA – una magnífica aplicació digital de la Fundació ACCENTURE, amb un contingut 100% en línia i gratuït que està pensat per a preparar la teva entrada en el món laboral.

El progrés en tecnologies, xarxes informàtiques, recerca mèdica i científica, nous horitzons formatius, desenvolupaments d’enginyeria, camps evolutius de treball, etc., és un fet innegable. El món “avança” -potser algunes vegades per camins erronis-, però totes les noves eines que, amb un afany impetuós pretenen fer progressar els estats del benestar de la ciutadania, són un fet. Potser, segurament, sense adonar-nos, els avanços en les àrees de la comunicació, tant visual com auditiva, avancen sense tenir un límit a la vista.

Preveiem un futur insospitat, un futur que a molts pot ser que no agradi, però que és una realitat imparable. Si llegim els diaris i revistes enrrederits, tan sols uns anys, ens adonarem comparativament  que la nostra societat avança embolicada en aquest “sunami” de tecnologia, un demà que supera al “avui” i que, qui no sigui conscient d’això, quedarà “tancat” en la seva evolució i fora del context en el qual avui dia es viu. És com quedar-se tancat a casa i no voler veure, ni sentir, ni compartir el que succeeix a l’exterior.

En el camp de la formació i fent referència concreta a l’ensenyament a distància que la nostra entitat AUXILIA duu a terme al llarg de més de 70 anys, constatem que s’ha evolucionat molt. Des d’aquella inicial formació impartida per correu postal (que era l’única forma de comunicació entre alumnat i professorat), fins al moment actual en el que els mitjans informàtics, internet i les noves tecnologies en línia, permeten comunicar visual i auditivament als uns amb els altres de forma immediata.

Al mateix temps, han sorgit en les pàgines de formació a distància, altres entitats que ofereixen gratuïtament una formació àmplia, tant en àmbits com en mitjans formatius. Són entitats que ocupen un important espai en el camp de l’educació. Han invertit econòmica, tècnica i professionalment, de manera important, en l’elaboració de cursos gratuïts de formació.

En aquest sentit, ha arribat a les nostres mans una informació que Auxilia creu necessari difondre àmpliament a tots els col·lectius, entitats i organismes relacionats amb les persones amb discapacitats. Ens referim concretament al programa que la Fundació ACCENTURE, a través de la seva plataforma Fundaula, ofereix de manera GRATUÏTA, la possibilitat de formació i capacitació per a l’ocupació.

Us suggerim que dediqueu uns minuts del vostre temps per obrir aquesta pàgina i analitzeu amb deteniment totes les possibilitats de formació i acompanyament que ofereixen. Segur que no sortireu decebuts i segurament s’obriran noves perspectives en les vostres vides.