Gestionar una llar intel·ligent

La domòtica

Per a alguns, les capacitats de la llar intel·ligent no són simplement una novetat. Per a persones amb discapacitats, un sistema d’automatització de la llar es considera una tecnologia d’assistència essencial que els ajuda a fer tasques i funcions quotidianes. La domòtica ha passat en poc temps de ser pràcticament desconeguda i inaccessible per a la majoria dels ciutadans, a formar part de la nostra vida diària. Les cases intel·ligents, a més de gestionar eficientment l’energia, milloren el confort i aporten seguretat a l’habitatge. Si de manera general la domòtica ajuda a les persones a fer la seva vida més confortable, en el cas de les persones amb discapacitat motriu o sensorial pot ajudar-los a superar barreres gràcies a l’automatització de diferents elements, permetent que siguin manipulats a través de la interfície d’usuari adequada a cada discapacitat.

La llar digital obre noves possibilitats per a les persones discapacitades, ja que posa a la seva mà l’opció de gestionar l’habitatge de manera independent, la qual cosa contribueix enormement a la millora de la seva qualitat de vida i a la seva autonomia personal. A través d’un comandament a distància, és possible obrir portes i finestres, controlar la temperatura, les llums, i fins i tot manejar una grua de transport. Totes aquestes possibilitats permeten la disminució del grau de dependència. Existeixen diversos mitjans de control dels elements domòtics, des del control remot fins al reconeixement d’ordres per veu, bufant o per parpelleig. Aquests sistemes de control permeten, a més, manar avisos i alarmes en cas d’emergència.

La inversió que ha de realitzar-se per a condicionar un habitatge domòtic és alta. Cal tenir en compte que aquest tipus de projectes han de ser sempre personalitzats i dissenyats a mesura. D’altra banda, la grandària de l’habitatge i el nombre d’elements que s’hagin de controlar automàticament eleva el preu. És difícil de calcular exactament quant pot suposar “domotizar” per complet una casa, però incloent control de llums, persianes, finestres, timbre, porta d’entrada, aire condicionat, calefacció i alarmes tècniques, estaríem parlant d’uns 10.000 euros. Per aquesta raó, des que comencés a implantar-se la domòtica en llars per a discapacitats, són moltes les empreses especialitzades que tracten de reduir costos buscant solucions adequades a la discapacitat de cada persona. Per això, és necessari conèixer amb detall quins són els principals problemes i barreres als quals s’enfronten, proposant formes per ajudar-los a superar-los.

Subvencions per a l’adaptació

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), ha publicat el programa de subvencions “La meva Llar” per impulsar la millora de l’accessibilitat física i comunicativa dels habitatges on viuen persones amb discapacitat i/o mobilitat reduïda de la ciutat.

“La meva Llar” és la primera convocatòria de subvencions que el Consistori posa en marxa per a fomentar la realització d’actuacions d’adaptació dels habitatges per a facilitar que les persones amb discapacitat puguin viure de manera segura i autònoma en els seus domicilis, millorant la seva qualitat de vida i promovent els seus projectes de vida independent. Aquestes actuacions van dirigides a eliminar barreres arquitectòniques, augmentar la seguretat de l’entorn domèstic i incorporar elements domòtics i d’accessibilitat comunicativa, entre altres.

També l’Ajuntament de Madrid subvenciona, a través del “Pla Adapta”, ajudes econòmiques destinades a fomentar la realització d’actuacions d’adaptació dels habitatges on resideixin persones amb mobilitat reduïda o discapacitat sensorial, per a la millora de la seva qualitat de vida mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques i la millora de la seva autonomia, amb la finalitat de facilitar la mobilitat interior o augmentar la seguretat en l’entorn domèstic.

Objecte de subvenció

En general ho són:

L’adaptació del bany, la cuina, adequació de portes o passadissos per permetre el pas, modificació de parets divisòries, instal·lació/adaptació d’elements de millora de l’accessibilitat com a grues de sostre, plataformes, instal·lació/adaptació de barres, passamans, salva escales, rampes interiors i altres elements d’ajuda per a la mobilitat, i adequació de paviments per limitar risc de relliscar.

També, la instal·lació de domòtica, sistemes de control d’entorn i tecnologies de la llar digital que contribueixin justificadament a afavorir l’autonomia personal de persones amb discapacitat, sistemes d’avís i senyalització en l’habitatge, instal·lació/adaptació de la ubicació dels endolls, polsadors, sistemes d’il·luminació, així com el canvi d’altura/ubicació de porters electrònics o videoporters i obres auxiliars que siguin precises realitzar com a conseqüència exclusivament de l’actuació subvencionada, com ara pintura, fusteria, obra de paleta entre altres.

Estem en les albors d’un progressiu canvi en la millora de qualitat de vida de les persones amb discapacitats, un incipient començament d’objectius que requereix d’una intencionalitat política constant i progressiva i una conscienciació de la societat del dret universal d’inclusió de totes les persones, sigui quin sigui el seu estat físic o mental.