“Cronoplast” empresa solidària

Com és ben sabut en l’àmbit empresarial i en les ONG’s, el concepte de “Responsabilitat Social Empresarial“ (RSE), és conegut com la contribució i compromís que lliurement adquireix una empresa cap a la societat amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida.

L’objectiu primari que busquen és que, gràcies a les millores en les condicions laborals dels seus treballadors, l’empresa aconsegueixi un bon clima de treball entre els seus empleats, cosa molt important per a la productivitat i competitivitat.

Però un altre dels seus objectius apunta cap al suport a les “Causes Humanitàries” siguin ambientals o socials. Una empresa que destina una part dels seus beneficis a una causa social, adquireix davant la societat una millor imatge i un major reconeixement públic.

Afortunadament para Auxilia Ensenyament a Distància, la signatura CRONOPLAST, és una de les empreses que ha fet seva la “Responsabilitat Social Empresarial”.

Des de fa molts anys i de forma constant, el seu Consell Directiu ens fa lliurament d’un donatiu destinat als projectes d’Ensenyament i Temps Lliure, projectes que tenen com a objectiu afavorir la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, augmentant la seva autoestima, la seva cultura, la seva autonomia i inclusió en la societat.

Un exemple més de solidaritat que té el seu espai entre les empreses compromeses socialment. Per a ella, el nostre major reconeixement.

Més informació sobre Cronoplast Visitar la web de Cronoplast